Varför söker inte rätt folk jobb hos oss?

Om kartläggningsverktyget

Företagens konkurrenskraft och framgång kan bero på den enskilde arbetstagarens möjlighet att vara produktiv och utvecklas på arbetet. En viktig förutsättning för detta är att företagets krav och medarbetarnas kvalifikationer passar ihop. Vårt viktigaste budskap är att kompetens, färdigheter, förmåga och viljan att göra ett bra jobb vanligtvis inte sitter i könsorganet. Detta verktyg är ett stöd som hjälper er att få rätt man på rätt plats, som är en man, kvinna eller en person med annan könsidentitet.

I det här verktyget får ni stöd i att stegvis göra en enkel kartläggning för att hitta de kompetenser, färdigheter och förmågor som företaget bedöms behöva.
Resultatet är en sammanställning som ger er en överblick över företagets behov, vilka arbetsuppgifter som ska lösas och vilka förmågor ni bedömer bäst behövs. Därför föreslår vi att ni använder detta verktyg när ni ska rekrytera ny personal eller internrekrytera, det vill säga vara ett stöd i arbetet när ni ska komma fram till var befintlig personal kan komma till störst nytta.

Vi föreslår att ni använder sammanställningen när ni ska formulera jobbannons, formulera intervjufrågor och revidera arbetsbeskrivningar.

Att göra kartläggningen innebär att svara på ett antal frågor.
Hur lång tid det tar är olika men räkna med minst 60 minuter. Vi föreslår att kartläggningen görs tillsammans med kollega för att möjliggöra att det går att diskutera sig fram till svaren.

Förbered er gärna genom att:

  • Ta fram företagets affärsplan om ni har en sådan
  • Utgå från befintlig arbetsbeskrivning om sådan finns
  • Inspireras av er vision för företaget om ni skapat en sådan för att diskutera eventuella framtida personalbehov
  • Sträva efter att vara så objektiv och sanningsenlig som möjligt

Resultatet av kartläggningen är en sammanställning som ni kan spara eller skriva ut. Om ni väljer att skapa ett log in på www.develoop.se går det bra att spara sammanställningen även där.

Kom ihåg: Du är inte inloggad!
För att kunna spara ditt resultat behöver du logga in innan du börjar fylla i formuläret!