Del 1 översikt
  • Du är här: Del 1: Klarlägg företagets behov och organisering 13 frågor
  • Del 2: Beskriv arbetsuppgifterna 10 frågor
  • Del 3: Välj ut önskvärda kompetenser Övning
  • Del 4: Professionskrav 6 frågor
  • Del 5: Sammanställning